Gerekli Belgeler

Mali Evraklar:

Üzerinde T.C. Maliye Bakanlığı’nın onayı bulunan belgelerdir. Vergi gerektiren tüm belgeler mali evraktır. Bu tip belgelerin üzerinde T.C. Maliye Bakanlığı’nın onayı bulunur ve anlaşmalı matbaalarda basılır.

Mali evraklar arasında, fatura, irsaliye, gider pusulası, adisyon, reçete, günlük müşteri listesi, serbest meslek makbuzu, yolcu bileti vb. gibi belgeler bulunur.

Mali evrakların basımı için gerekli belgeleri hazırlayıp anlaşmalı matbaalara başvurulur. Hazırlanacak belgeler, firmanın veya kurumun halen Maliye açısından faal olduğunu kanıtlayan evraklar olmalıdır.

Fatura, irsaliye vb. mali evrakların anlaşmalı matbaalarda basılabilmesi için gerekli belgeler şunlardır.

Şirketler İçin;
  • Vergi levhası fotokopisi
  • KDV veya G.V son aya ait tahakkuk fişi fotokopisi
  • İmza Sirküleri
  • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
Şahıs Firmaları İçin;
  • Vergi levhası fotokopisi
  • KDV veya G.V son aya ait tahakkuk fişi fotokopisi
  • Kimlik fotokopisi
  • İmza Beyannamesi